Dariusz Ciszewski
W latach 1999-2002, Wicemarszałek
Województwa Podlaskiego

Główne działania i osiągnięcia w okresie kadencji 1999-2002

W 1998 roku w wyborach powszechnych zagłosowało na mnie 4 178 wyborców. Kandydowałem na radnego Sejmiku Województwa Podlaskiego z listy AWS-u z okręgu wyborczego augustowsko-sokólskiego. Otrzymałem 10% poparcia spośród wszystkich głosów oddanych w tym okręgu wyborczym. Następnie Sejmik na wniosek Marszałka Województwa powołał mnie na stanowisko wicemarszałka województwa. Zarząd Województwa przekazał pod mój nadzór sprawy związane z polityką regionalną i europejską (rozwój gospodarczy, programowanie programów rozwojowych i ich wdrażanie, nadzór nad agencjami i fundacjami, planowanie przestrzenne).

Uważam, że powinienem zdać szczegółowe sprawozdanie z wykonania powierzonych mi obowiązków przed mieszkańcami województwa oraz władzami i strukturami samorządowymi regionu. Przedstawiony poniżej materiał zawiera opis większość dziedzin, którymi zajmowałem się w ramach moich obowiązków jak też i te, które czyniłem z własnej inicjatywy, aby jak najpełniej wykonywać funkcję publiczną na rzecz rozwoju gospodarczego regionu. Bezpośrednio jak i pośrednio moja praca wpłynęła na pozyskanie 655 milionów złotych na zadania inwestycyjne w województwie podlaskim oraz zdołałem zaprogramować nowe inwestycje na najbliższe 4 lata na kwotę około 510 milionów złotych. Poniżej w materiale podaję szczegóły w tej kwestii.

 1. Rozwój regionalny - Strategia Województwa, Program Wojewódzki, Kontrakt
  1. "Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2010"
  2. Program Wojewódzki
  3. Kontrakt z Rządem
 2. Pozyskiwanie środków inwestycyjnych z Unii Europejskiej - PHARE
 3. Wsparcie Małych i Średnich Przedsiębiorstw
  1. Podlaskie Forum Współpracy i Dialogu
  2. Inicjatywy gospodarcze
  3. Spotkania i projekty wspólne z partnerami zagranicznymi
 4. Ogólne inicjatywy dotyczące rozwoju regionu
  1. Obligacje komunalne
  2. Program Inwestycji Gospodarczych Aglomeracji Białystok
   1. Podlaskie Centrum Promocji
   2. Centrum Usługowo-Handlowe przy dworcu PKP
   3. Lotnisko Regionalne w Topolanach
   4. Centrum Nowych Technologii
  3. Społeczeństwo Informacyjne
   1. Geneza projektu
   2. Możliwości sfinansowania programu
   3. Korzyści dla mieszkańców województwa
   4. Portal regionalny województwa
   5. Zakres użytkowania komercyjnego
   6. Pamięć województwa
 5. PodsumowanieOstatnie zmiany 02-10-04