Dariusz Ciszewski
W latach 1999-2002, Wicemarszałek
Województwa Podlaskiego

Pozyskiwanie środków inwestycyjnych z Unii Europejskiej - PHARE

powrót

Na początku roku 1999 rozpocząłem intensywne starania o zakwalifikowanie województwa podlaskiego do uczestnictwa w ramach programu pomocowego PHARE. Ostatecznie, po wizycie przewodniczącego Etienne Claeye z Komisji Europejskiej w sierpniu 1999 r. na terenie Podlasia, nasze w sierpniu 1999 r. wództwo zostało województwo zostało przyjęte do grona pięciu województw. Należy zaznaczyć, że w pierwszej wersji ujęte było województwo świętokrzyskie a nie podlaskie. Uważam, to za swój największy sukces w okresie mojej pracy w Zarządzie Województwa, potwierdzony czteroletnim programowaniem projektów PHARE i ich corocznej obrony oraz pozytywnej oceny w Brukseli. Ogólna kwota środków inwestycyjnych pozyskanych z Programu PHARE wynosi 340 milionów 420 tysięcy złotych.

Szczegółowy wykaz finansowania z Programu PHARE:

Obszar Lata Unia
Europejska
Budżet
Państwa
Samorząd/
prywatne
RAZEM
w tys zł
Białystok Razem: 67 978
2000 17 000 2 000 16 000 35 000
2001 10 800 240 3 400 14 440
2002 8 400 1 670 4 000 14 070
2003 10 200 4 268
14 468
Droga
Łomża-Augustów
Razem: 76 450
2000 15 500 8 000
23 500
2001 12 400 24 000
32 800
2002 11 600 8 550
20 150
Augustów Razem: 20 000
2000 12 000 4 000 4 000 20 000
Suwałki Razem: 15 000
2002 8 000 2 500 4 500 15 000
Łomża Razem: 30 200
2002 8 000
8 200 16 200
2003 10 000 4 000
14 000
Przedsiębiorczość Razem: 92 394
2000 12 000 4 000 48 000 64 000
2001/2003 20 990 6 684 1 720 29 394
Bezrobotni Razem: 52 398
2000 14 000 4 000
28 000
2001/2003 18 310 6 088
24 398
Cała suma pozyskanych środków działaniami programu Phare: 340 420


Należy zaznaczyć, że projekty zgłoszone przez Zarząd Województwa były zawsze obronione w Brukseli w trakcie negocjacji w latach 2000-2002. Efektem końcowym naszych starań o finansowanie projektów programu PHARE było pisemne uznanie naszej kompetencji i fachowości przez Komisję Europejską z dnia 22 kwietnia 2002 roku. W treści tego pisma stwierdzono również, że Województwo Podlaskie jest najlepiej spośród innych województw w kraju, przygotowane do programowania środków strukturalnych z budżetu Unii Europejskiej.

powrót
Ostatnie zmiany 02-10-04