Program inwestycji gospodarczych aglomeracji Białystok


Lotnisko Regionalne w Topolanach

  powrót   

Potrzeba budowy podlaskiego lotniska regionalnego w rejonie miasta Białegostoku, jako warunku podniesienia atrakcyjności lokalizacyjnej województwa podlaskiego dla inwestycji krajowych i zagranicznych, została zawarta w "Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2010".

Poprzez zapewnienie komunikacji lotniczej na bazie lotniska regionalnego osiągnie się spójność społeczno-gospodarczą naszego regionu.

Projektowane lotnisko miałoby charakter wielofunkcyjny tzn. służyłoby celom:

  • komunikacyjnym,
  • sanitarnym,
  • sportowym,
  • straży granicznej - szczególnie istotnym w momencie gdy wschodnia granica Polski stanie się wschodnią granicą Unii Europejskiej.
Zakres zadania obejmuje:
  • wykonanie analizy marketingowej pod inwestycję budowy lotniska regionalnego
  • przygotowanie studium wykonalności pod inwestycję budowy lotniska regionalnego
  • wykonanie memorandum inwestycyjnego pod inwestycję budowy lotniska regionalnego
  • wykonanie studium rozwiązań komunikacyjnych w zakresie obsługi lotniska regionalnego

Na etapie końcowym jest procedura przekazania mienia Skarbu Państwa w postaci nieruchomości pod planowane lotnisko regionalne na terenach wsi Topolany - Potoka w gminie Michałowo na rzecz Samorządu Województwa Podlaskiego i umiejscowienie projektowanego lotniska w sporządzanym aktualnie miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowo oraz w planie zagospodarowania przestrzennego województwa.

powrót