Program inwestycji gospodarczych aglomeracji Białystok


Centrum Usługowo-Handlowe przy dworcu PKP

  powrót   

Głównym celem powyższego zadania jest przygotowanie niezbędnej dokumentacji analityczno-studialnej wraz z koncepcją zagospodarowania terenu dotyczącej rozwoju węzła komunikacji kolejowej wraz z zagospodarowaniem terenu w obszarze dworca kolejowego PKP ukierunkowanej na:

  • zakończenie remontu budynku dworca kolejowego PKP w Białymstoku,
  • zagospodarowanie terenu dworca PKP oraz terenów przyległych wraz z włączeniem dworca PKS w nowoczesny kompleks handlowo-usługowy z obiektami gastronomii, hotelarstwa, administracji i rozrywki połączonych funkcjonalnie z obsługą pasażerów komunikacji kolejowej i autobusowej,
  • zagospodarowanie terenu w obrębie ulic: Kolejowej, Bohaterów Monte Cassino i Św. Rocha obejmującej budowę parkingów, przejść podziemnych i przebudowę peronów.

Celem bezpośrednim przygotowanego zakresu dokumentacji będzie dokonanie analizy marketingowo-rynkowej planowanego obiektu handlowo-usługowego, opracowanie koncepcji architektonicznej z uwzględnieniem możliwości wykorzystania terenów dworca PKP, analiza przedsięwzięć poprawiających dostępność komunikacyjną, zwiększenie niezawodności funkcjonowania systemu komunikacyjnego w sytuacjach ekstremalnych, oraz odnowienie pozostałości historycznego dziedzictwa miasta.

Zakres zadania obejmuje:

  • przygotowanie koncepcji zagospodarowania terenu
  • przygotowanie studium wykonalności z analizą marketingowo - rynkową
  • przygotowanie opracowania przełożenia torów kolejowych i wykorzystania terenów dworcowych
  • przygotowanie oceny oddziaływania na stan środowiska naturalnego
  • określenie źródeł finansowania przedsięwzięcia
  • przygotowanie dokumentacji przetargowej i przeprowadzenie procedury przetargowej na realizację koncepcji.

Szkic centrum
powrót