Program inwestycji gospodarczych aglomeracji Białystok

Podlaskie Centrum Promocji

  powrót   

Zadanie ma na celu stworzenie możliwości rozwoju transferu nauki i technologii poprzez organizację targów, stałych wystaw, konferencji, seminariów, spotkań, szkoleń, spotkań o charakterze regionalnym i ogólnokrajowym, udział w programach międzynarodowych, wymianie informacji, pośrednictwie, wydawaniu biuletynów, akcji promocyjnych.

Zakres zadania obejmuje:

 • opracowanie "Biznes planu" Podlaskiego Centrum Promocji
 • opracowanie założeń techniczno - ekonomicznych

Realizacja zadania stworzy możliwości budowy siedziby Podlaskiego Centrum Promocji. Połączenie w obiekcie działalności wystawienniczej, hotelowej, biurowej oraz obecność instytucji państwowych i prywatnych międzynarodowych i krajowych, a także przedstawicielstw przedsiębiorstw oznacza stworzenie wyjątkowej atmosfery wzajemnego uzupełniania się różnych interesów. Z doświadczeń innych miast wynika, że tego typu kompleks o standardzie europejskim sam w sobie przyciąga zainteresowanie z zewnątrz.

Docelowo w skład obiektu będą wchodziły:

 1. hale 12 000 m2
 2. biura (boksy) 2 200 m2
 3. sale konferencyjne 650 m2
 4. sale bankietowe, restauracje 1 000 m2
 5. punkty gastronomiczne, handlowe 1 000 m2
 6. pasaże, hole 2 500 m2
 7. sanitariaty, szatnie, pom. techniczne i gospodarcze 2 500 m2
 8. hotel 7 500 m2
 9. otwarte tereny wystawowe 8 000 m2
 10. miejsca parkingowe 1 200 m2
powrót